Kinderen kijken tv in de klas

Versnellingsvraag

Welk leermateriaal is geschikt voor nieuwkomers om differentiatie mogelijk te maken?

In het nieuwkomersonderwijs ontbreekt het aan goede lesmethodes. Bestaand lesmateriaal voldoet niet aan de moderne eisen. Digitaal lesmateriaal is niet of nauwelijks ontwikkeld. Het gevolg? Leraren gebruiken reguliere methodes die niet aansluiten bij de doelgroep en passen deze zelf aan - zo goed en zo kwaad als dat gaat.

In het nieuwkomersonderwijs zitten kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden bij elkaar. De een is nog nooit naar school geweest, de ander heeft alleen onderwijs genoten in een niet-Europese taal. Ook zijn er kinderen die ernstig getraumatiseerd zijn. Al die verschillen maken dat de behoefte aan differentiatie groot is. ICT kan daarin een grote rol spelen.

Tijdlijn

1

Maart - april 2017

Samenstellen projectgroep.

2

Juni 2017

Tijdens de eerste bijeenkomst bakent de projectgroep de versnellingsvraag af. Het resultaat wordt verwerkt in het projectplan.

3

September 2017

Huidige NT2-materialen en -leerlijnen in kaart gebracht.

4

Oktober 2017

Criteria leermateriaal aangescherpt met de 4 v's: vinden, variëren, volgen en verantwoorden. Brainstorm over ideale projectfilmpje.

5

November 2017

De criteria worden aangescherpt om van start te kunnen gaan met onderzoek digitaal leermateriaal NT2 (door Hendrianne Wilkens, CLU).

6

November 2017 - februari 2018

Gesprekken met marktpartijen.

7

December 2017

Digitaal leermateriaal NT2 in programma van eisen.

Reacties

Permalink

Geregistreerd sinds

49 jaar
Reactie
Graag zou ik meedenken met deze versnellingsvraag voor goede, moderne materialen voor nieuwkomersonderwijs. Vanuit de publicatie Ruimte voor nieuwe talenten (PO-raad) hebben we als LPTN hier een duidelijke voorzet voor gedaan. Ik denk dat aansluiting vanuit dit werk belangrijk is voor de realisatie van de versnellingsvraag. Graag dus contact hierover. Kijk ook op www.taallectoren.nl.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.