Versnellingsvraag

Hoe zorg je voor een IBP-beleid dat voldoet aan de nieuwe Europese wet AVG? En hoe implementeer je dit duurzaam in de gehele organisatie?

Personeelsadministratie, financiën en roosters – door digitalisering hebben scholen met steeds grotere hoeveelheden digitale data en gegevens te maken. Deze data spelen een belangrijke rol bij het functioneren van scholen. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.  Dit brengt voor schoolbesturen nieuwe eisen en begrippen met zich mee rond digitale gegevens. De drie Noord-Limburgse schoolbesturen Dynamiek, Prisma en SPOV gaan samen met Kennisnet en de PO-Raad op zoek naar de beste manier om hun IBP-beleid (Informatie Beveiliging en Privacy) te herformuleren op basis van deze nieuwe wet, en deze update duurzaam te implementeren.

Tijdlijn

1

(11 oktober 2017) De versnellingsvraag is ingediend bij de PO-Raad.

2

(november 2017) In sessies met Kennisnet is er een actieplan IBP gemaakt voor scholen op basis van de checklist van 66 punten. Tevens vond de kick-off plaats en er is een werkgroep opgesteld.

3

(december 2017) Aan de hand van de Aanpak IBP voor het PO en VO worden de benodigde beleidsdocumenten opgesteld, waarna ze ter goedkeuring aangeboden worden aan de RvT.

4

(februari 2018) In samenspraak met de directeuren en ict’ers worden er risicoanalyses gehouden om komende risico’s en daarop passende maatregelen in kaart te brengen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.