Versnellingsvraag

Hoe ontwikkel je een functioneel flexibel digitaal portfolio als leerlingvolgsysteem?

Met een kindportfolio als leerlingvolgsysteem kunnen leerlingen hun eigen ontwikkeling volgen, doelen stellen en feedback krijgen op hun werk. Dit ligt helemaal in de lijn van gepersonaliseerd onderwijs, dat sterk in opkomst is. De producten die tot nu toe op de markt zijn, zijn vaak nog star en beperkt in de mogelijkheden. Dat moet veranderen. Ontwikkelingen in de markt zouden meer moeten aansluiten op de verschillende en groeiende behoeftes van scholen.
 

Hoe kan een digitaal portfolio het onderwijsproces – waarbij het kind en het leren centraal staat – ondersteunen? En aan welke eisen moet het systeem voldoen zodat het voor verschillende scholen bruikbaar is en blijft?

Tijdlijn

1

14 november 2016

De scholen komen voor het eerst bij elkaar. Een rondleiding bij basisschool De Verwondering in Lent vormt de kick-off. De betrokkenen maken een globaal plan van aanpak.

2

29 november 2016

Tijdens een tweede werksessie maken de scholen het plan van aanpak verder concreet, samen met UnitID als expert. Elke school presenteert de eigen visie op onderwijs.

3

19 december 2016

Er wordt gekeken naar voorgaande relevante onderzoeken en welke inzichten dit oplevert. De scholen bespreken ook representatieve persona’s voor het leerproces en schetsen de contouren van welke elementen in kaart moeten worden gebracht.

4

16 januari 2017

De scholen duiken het diepe in: zij stellen een hypothese op van het leer- en onderwijsproces in de vorm van een user journey map.

5

januari, februari en maart 2017

Een Interaction Designer doet onderzoek op de drie scholen. De informatie uit dit onderzoek wordt gebruikt als input voor de User Journey Map.

6

Februari 2017

Evaluatiesessie voor betrokken scholen en besturen.

7

Maart 2017

Tijdens een vijfde werksessie worden de inzichten van het schoolonderzoek gedeeld. Deze inzichten zorgen voor het actualiseren van de User Journey Map.

8

April 2017

Opnieuw staat de User Journey Map centraal. Deze wordt aangevuld gericht op onderwijsvisie en ondersteuningsmomenten van een digitaal portfolio.

9

April t/m juni 2017

Definitieve visualisatie wordt opgeleverd. Ook worden resultaten in breder verband gedeeld met besturen, geïnteresseerde scholen en marktpartijen.

10

Juni t/m oktober 2017

Inplannen van activiteiten rondom het ontwikkelen en opleveren van de eerste resultaten. Ook worden marktpartijen hierover benaderd.

11

7 november 2017

Open bijeenkomst geïnteresseerde scholen en portfolio ontwikkelaars. In workshop vorm het dialoog gestart over hoe het leerproces van de leerling centraal te zetten en wat hier voor ICT ondersteuning voor nodig is.

12

Januari 2017

Werksessie om de User Journey Map te vertalen naar een dialoog tool voor scholen die met een digitaal portfolio aan de slag willen.

Reacties

Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 11 maanden
Reactie
Welke vragen zijn op dit moment actueel? Zou de onderwijs tribe (https://part-up.com/tribes/onderwijs) kunnen helpen om een aantal vragen uit te werken? Zelf ben ik bijvoorbeeld analist. Ik zou kunnen helpen met het in kaart brengen van wensen en eisen. Is hier reeds een begin mee gemaakt? Kan daar al iets van gedeeld worden?
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 11 maanden
Reactie
Beste Tim,
Ik heb zojuist het PvA hier online geplaatst bij 'Links'. Hierin staat beschreven welk proces we voor ogen hebben (en reeds zijn begonnen) en welke activiteiten hieronder vallen. Graag nodig ik je uit om dit te bekijken. Mocht je hier iets in vinden waarbij jullie kunnen ondersteunen dan hoor ik het graag.
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 11 maanden
Reactie
Een artikel over het proces tot nu toe is te lezen op https://www.kennisnet.nl/artikel/digitaal-portfolio-drie-scholen-over-hun-bijzondere-zoektocht-en-samenwerking/

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.