Versnellingsvraag

Hoe kunnen we ICT op een integrale manier inzetten in een Integraal Educatief Kind Centrum?

In veel krimpgebieden gaan schoolbesturen op zoek naar oplossingen om locaties te kunnen behouden. Zo zocht het reguliere basisonderwijs in de gemeente Oost Gelre de samenwerking met het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de jeugdzorg. Met het idee een Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) op te richten.  

Het aantal deelnemende partijen dat in het IEKC  om het kind (en de ouders/verzorgers) wil gaan staan en het wil ondersteunen, is ongekend hoog. Dat stelt specifieke eisen aan de ICT. Elke organisatie werkt met eigen systemen en hanteert eigen criteria, zowel vanuit de bedrijfsvoering als wettelijke kaders. Het proces om een ICT-beleidsplan in deze brede context te ontwikkelen, heeft in Nederland nog niet eerder plaatsgevonden. 

Tijdlijn

1

(januari - juni 2017) Besluitvorming in lokale politiek over IEKC-vorming en opstellen plan van aanpak.

2

(september 2017) Inrichten werkgroepen met medewerkers van de partnerorganisaties en organiseren randvoorwaarden.

3

(oktober 2017) Werkgroepen aan de slag met missie, visie en werkwijze IEKC, plus doorvertaling naar ict. Ict is gepositioneerd als werkgroep doorsnijdend thema.

4

(november 2017) Werkgroepen aan de slag met uitwerken IEKC.

5

(december 2017) Inventarisatie ict-situatie bij partnerorganisaties, inventarisatie ict-oplossingen andere IKC's, analyse functionele behoefte uit werkgroepen.

6

(januari 2018) Opleveren concept-rapportage functionele behoefte en vervolgacties (= ict-beleidsplan) en besluitvorming.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.