Dynamiek - wit

Praktijkvoorbeeld

Hoe maken we de omslag naar onderwijs meer vanuit de talenten en mogelijkheden van kinderen en welke rol speelt ICT hierin?

De 20 scholen van de Dynamiek Scholengroep werken vanuit twee dimensies: klein (gericht op het eigen dorp en op de ontwikkeling van elk specifiek kind) én groot (in netwerken met verschillende partners in de omgeving). ICT wordt daarbij op verschillende manieren ingezet. Daarnaast onderzoeken zij hoe scholen hun positie goed kunnen innemen als spil in het dorp.

Resultaten

ICT ondersteunt de visie op onderwijs

De Dynamiek Scholengroep investeert op de kwaliteit van het  onderwijs (‘leren vanuit talenten en mogelijkheden’) en ICT speelt daarbij een activerende en ondersteunende rol.

In 2017 is een kwaliteitsteam met 9 i-Coaches gestart. Zij komen op de scholen, bieden ondersteuning en leggen dingen uit. Jos Baggen, bestuursvoorzitter: "We willen naar meerdere kwaliteitsteams. Bijvoorbeeld gericht op ‘de ontwikkeling van het jonge kind’. Om vanuit de inhoud van je werk te innoveren. Integraal."

De Scholengroep heeft nu ruimte voor extra investeringen in ICT-voorzieningen. “We kunnen vernieuwen, in verschillende ‘rondes’. We streven naar 1 device op 4 leerlingen. Onze scholen voeren allemaal hun eigen ICT-beleid, de een is daarin verder dan de ander. Of legt andere accenten. Zij stellen allemaal hun ‘eigen vloot’ samen. Scholen kiezen zelf: bijvoorbeeld extra ICT-scholing of automatisering óf minder uren leerkracht en meer ICT-investering. “

Dynamiek werkt samen met twee partnerorganisaties: SPOV en Prisma. Ze zijn in overleg over een gemeenschappelijke ICT-visie en infrastructuur. Er is nu iemand aangetrokken die deze visie uit gaat rollen. “De basis is op orde en alle verbindingen doen het goed. We werken nog met verschillende basissystemen in het onderwijs zelf, daar gaan we nog eens goed naar kijken.”

Het komende jaar staat ook in het teken van Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Dynamiek heeft hiervoor ook een versnellingsvraag ingediend. “In eerste instantie lijkt het een administratief proces, iets dat je moet doen. Maar het gaat ook over houding en hoe we met data en privacy omgaan. Leraren, kinderen, ouders. Daar liggen kansen, dat is spannend.”

Activiteiten voor 2018

Bepalen kerncompetenties

  • Verkennen en in kaart brengen van de kerncompetenties van leraren. Wat moeten zij kunnen om de onderwijsvisie vorm te geven?

Opzetten kwaliteitsteams

  • Verder uitwerken kwaliteitsteam met iCoaches
  • Opzetten meerdere kwaliteitsteams

 Investeren in ICT

  • Uitbreiden devices
  • Vervangen en vernieuwen

Opzetten en uitvoeren IBP-beleid

Achtergrond

Miniatuurvoorbeeld

Bij Dynamiek Scholengroep zijn 20 katholieke en openbare basisscholen aangesloten uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray (Noord-Limburg), waarvan 1 school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Zo’n 350 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ruim 3.500 leerlingen op 19 verschillende locaties in verschillende dorpen.

De scholengroep is twaalf jaar geleden ontstaan uit een fusietraject. De regio heeft te maken met krimp en een uitstroom van leerlingen. Centraal staan de volgende kernbegrippen: rechtvaardigheid en eerlijkheid, respect voor medemens en omgeving, solidariteit en tolerantie.

Dynamiek Scholengroep streeft naar een goed en eigentijds aanbod voor alle kinderen van 0-13 jaar op het gebied van onderwijs, ontwikkelingsgericht werk, opvang en vrije tijd in de vorm van een integraal kindcentrum.

www.dynamiek.nu/

Het proces

Leren vanuit talenten en kwaliteiten

Omdenken, dát is belangrijk, zegt bestuursvoorzitter Jos Baggen van de Dynamiek Scholengroep herhaaldelijk. In het onderwijs zijn we vaak gericht op het bieden van ‘zorg’. Maar is het centraal stellen van talenten en kwaliteiten niet veel uitdagender? 

Jos Baggen geeft aan dat hier een andere manier van lesgeven voor nodig is: van didacticus naar pedagoog.  Naar het ‘hoe’. “Leraren zijn vooral methodisch opgeleid. Zij hebben geleerd te denken vanuit methodes. Die zijn vaak gebaseerd op de gemiddelde leerling. Het gemiddelde is bepalend. Omdenken betekent: wat heeft dit specifieke kind nodig?”

Belangrijk is om niet in ‘jaren’ te denken, maar in ‘personen’, vindt hij. “Wat kan een kind al? Sluit hierbij aan en activeer dit. Je kunt een flexibele ruimte creëren tussen de 10 en de 14 jaar. Daarbinnen is groei mogelijk. Dus: niet overstappen naar een hoger niveau omdat je een bepaalde leeftijd hebt, maar omdat je iets goed kan en er aan toe bent.”

Liefde en passie voor het onderwijs

Jos Baggen is ervan overtuigd dat niet alleen de kinderen hier profijt van hebben. Het mooie is dat dit ook leraren in hun kracht zet. Het raakt hun liefde en passie voor het onderwijsvak. Voor het verder helpen van kinderen in hun ontwikkeling. 

De inzet van ICT kan daarbij als versneller werken, vindt de voorzitter. Het stimuleert de creativiteit, maakt maatwerk mogelijk en biedt kansen voor gepersonaliseerd leren. De leraar kan hierin volgend zijn en het verlicht zijn/haar werk. “Maar het is geen wondermiddel. We moeten niet naar vier uur per dag achter de pc. De hut in het bos is ook belangrijk.”

De kinderen blijken soms verder dan leraren. “Het vraagt van onze mensen om ook om te schakelen en bij te blijven leren. Dat is noodzakelijk, want anders krijg je een digibord zonder begeleiding.”

Het mooie is dat dit ook leraren in hun kracht zet. Het raakt hun liefde en passie voor het onderwijsvak. Voor het verder helpen van kinderen in hun ontwikkeling.