Prinses Ireneschool

Praktijkvoorbeeld

Hoe kunnen we ICT inzetten bij gepersonaliseerd leren?

De Prinses Ireneschool wil kinderen authentiek en actief laten leren, liefst vanuit hun eigen behoeften. ICT is daarbij een belangrijk ondersteunend middel. Van de inzet van Chromebooks tot het zelf ontdekken in de ‘Wanita-ateliers’.

Resultaten

Ondersteunt het gepersonaliseerd leren

De Prinses Ireneschool is vrij ver in de toepassing van ICT in haar onderwijs. Sinds dit schooljaar heeft ieder kind vanaf groep vier bijvoorbeeld een Chromebook en in de kleuterklassen wordt gewerkt met iPads. Gepersonaliseerd leren is een van de doelstellingen van de school. Directeur Netty Breedveld: “We streven ernaar dat kinderen vanaf groep 5 hun leren zelf mee vorm kunnen geven.”

De Ireneschool maakt gebruik van diverse programma’s (o.a. Google Classroom), apps, apparaten (ook een digitale printer en Bee-bots ) en digitale methoden. Van rekenen tot Blits (studievaardigheden) en Junior Einstein (gedifferentieerd werken via een kennis/weektaak). Ook bij het leren van een vreemde taal blijkt een computer handig: dan kun je horen hoe iets klinkt in het Spaans. Er is zelfs een app voor ouders.

Naast een ICT-coördinator, Ruud Bloland (voor een dag per week), heeft de school twee tabletcoaches (Trudie en Willem).  De verbindingen zijn op orde, al is er geen glasvezel.

ICT-plan 2016-2020

Op de agenda voor 2017/2018 staan de volgende activiteiten:

  • Evalueren maximale inzet oefenprogramma’s (oa. rekenmethode en oefenwerk)
  • Opzetten project coderen/programmeren/social media
  • Oriënteren op laatste ICT-ontwikkelingen
  • Evalueren ateliers
  • Evalueren Sharepoint
  • Scholing personeel

Achtergrond

Miniatuurvoorbeeld

De Prinses Ireneschool is een openbare basisschool in Krimpen a/d Lek. De school heeft 242 leerlingen en 22 medewerkers.

Wanita-concept

De Prinses Ireneschool werkt volgens het Wanita-concept. Dit betekent dat de school zich richt op ‘authentiek leren’ of ‘leren in levensechte situaties’. Binnen de muren van de school, maar vaak ook erbuiten. Wanita-leren staat voor het opdoen van nuttige kennis en vaardigheden, in combinatie met de ontwikkeling van specifieke talenten. Centraal staan kennis, kunst, kunde en verwondering.

Uitgangspunt is het ‘kind volgend’ onderwijs. Elk kind kan leren op zijn/haar niveau en op zijn manier (met hoofd, hart en handen). Alleen, en ook met anderen. Kunst en cultuur zijn belangrijk. Ook voor de inzet van ICT-middelen in het onderwijs is er veel ruimte. 

Onderwijs Primair

De Prinses Ireneschool valt onder Stichting Onderwijs Primair. Deze stichting biedt passend openbaar basisonderwijs op zeventien scholen in de Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater.

Het proces

Een ICT-vliegwiel

“We hebben aan het begin van het schooljaar een ICT-vliegwiel gekregen van de stichting waartoe onze school behoort: 120 Chromebooks! Nu hebben we er een voor alle kinderen vanaf groep 4!” Aan het woord is Ruud Boland, ICT-coördinator van de Prinses Ireneschool.

Ruud Boland: “Het was best spannend na de zomer. Hoe zou het gaan met de nieuwe Chromebooks? We hebben het vierjaren ICT-plan aangepast en de digitale rekenmethode is versneld ingevoerd. Daarnaast hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen, bijvoorbeeld over het opbergen van je spullen. Iedereen heeft ook een eigen account in de Cloud.”

Het blijkt nu goed uit te pakken, vult leerkracht Alice de Groot (groep 6) aan. "Zowel de leerlingen als de leraren vinden hun weg vrij gemakkelijk, we komen geen hele grote hobbels tegen. Voorheen hadden we tablets die niet goed werkten of die je maar een dagdeel kon gebruiken. Nu heeft ieder kind er een voor zichzelf. En we hebben veel minder last van storingen.

Het was de vraag of het ging lukken met de wifi, maar gelukkig ging dat goed. Ruud Boland: “We zitten nog maar drie jaar in het gebouw en de verbindingen zijn in orde, al is er nog geen glasvezel. We hebben een goed abonnement.”

ICT-visie?

Ruud heeft ervaren dat het niet altijd nodig blijkt om vooraf een ICT-visie te hebben. “Het kan ook anders. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. De maatschappij en dat waar je kinderen op wil voorbereiden, veranderen daarmee ook. Dan is er ineens iets mogelijk dat heel gewenst en bruikbaar is voor de school. Dan begin je daarmee een pilot met een aantal enthousiaste leerkrachten en dat kan ertoe leiden dat je een ICT-middel invoert dat niet in het ICT- plan/visie stond. Sterker nog: dat de visie aanscherpt! Nieuwe mogelijkheden kunnen er toe leiden dat je anders gaat denken over wat je kinderen wil meegeven.”

Mogelijk hangt dit samen met het feit dat de school een duidelijke onderwijsvisie heeft, het Wanita-onderwijs.  Directeur Netty Breedveld: “We zoeken altijd de balans en staan voor bewust schermgebruik. Hoe kan het de kinderen helpen? Wij denken dat de inzet van ICT een mooie manier is om ons speerpunt ‘gepersonaliseerd leren’ te ondersteunen.”

Sneller feedback

Alice de Groot is enthousiast. “We rekenen allemaal met dezelfde methode. Nu dus zonder boek. Dit is een hele stap. De kinderen kunnen zelfstandiger werken en op hun eigen niveau, het toetsen op de computer werkt prima en de feedbackmogelijkheden zijn groter. Ik zie meteen wie extra hulp nodig heeft en kan eventueel een behandelplan maken. Het verlevendigt de lessen ook en de mogelijkheden tot differentiëren zijn groter.”

Het online toetsen en het werken met taakbriefjes blijkt ook werkdruk verlagend te werken. “Kortom: meer feedback en minder administratie.”