Persoon

Marco de Witte

Veranderdeskundige

Miniatuurvoorbeeld

Marco de Witte is  adviseur, docent, spreker en coach op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Hij werkt aan veranderkundige vraagstukken, waarbij het verbinden van theorie en praktijk centraal staat. Daar heeft hij ook boeken over geschreven. Met Jan Jonker en Maurits Jan Vink stelde hij ‘Essenties van Verandermanagement’ samen. En met Jonker publiceerde hij ook ‘De Kunst van Veranderen. Bewegen naar de kern’. Bij het vormgeven van een veranderproces stelt De Witte vier vragen centraal: waarom, wat, hoe en het wie. In de leergang Slimmer leren met ICT heeft hij hier colleges over gegeven.