Persoon

Jan Riezebos

Miniatuurvoorbeeld

Jan Riezebos is hoogleraar onderwijsinnovatie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn oratie Op weg naar beter onderwijs beschreef hij waarom onderwijsinnovatie een belangrijk onderwerp is. “Het vakgebied logistiek helpt om samen anders te leren kijken naar onderwijs. Niet vanuit distributie gezien, maar wel vanuit strategische logistieke keuzes, management en verbeteringen van processen.”