School

Wereldkidz

Miniatuur

Laan van Vollenhove 3279

3706AS Zeist

https://www.wereldkidz.nl

Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden

Stichting WereldKidz omvat 26 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal circa 4.600 leerlingen en circa 450 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende onderwijsgroep met een herkenbare visie.

Binnen Slimmer leren met ICT heeft WereldKidz een versnellingsvraag ingediend waarin is onderzocht over welke vaardigheden leraren moeten beschikken om leerlingen 21st century skills bij te brengen

Deze versnellingsvraag resulteerde in een handige toolkit, die kosteloos beschikbaar is voor alle basisscholen. Met de toolkit ontwerp je onderwijs waarmee je leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden inzetten. Tegelijkertijd werk jij als leraar zelf ook aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door een filmpje te maken, je doelgroep te interviewen of te werken met een mindmap of flowchart. 

Contactpersoon: Lotteke de Kruijff
lottekedekruijff@wereldkidz.nl