School

Vrijeschool Widar

Dossier
Miniatuur

De Meesterstraat 2

2613 XB Delft

info@vswidar.nl

https://www.vswidar.nl

Digitale geletterdheid op de vrijeschool

Widar heeft in een versnellingsvraag onderzocht hoe je een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkelt op basis van je pedagogische visie. Hierbij is het pedadogisch kompas het uitgangspunt voor de ICT-visie en de leerlijn digitale geletterdheid. 

Vrijeschool Widar is een school in Delft met ongeveer 250 leerlingen. Widar is onderdeel van de Stichting Vrijescholen Zuid-Holland, waar ze lesgeven vanuit een pedagogisch kompas dat stoelt op het antroposofisch mensbeeld van Steiner. 

Contactpersoon: Anna de Jongh
anna.dejongh@vswidar.nl