School

SWS Balans

Miniatuur

Klaverveld 5

2492 MA Den Haag

info@swsbalans.nl

http://www.swsbalans.nl

Werkdruk verlagen met 'Vernieuwend werken'

De Haagse Samenwerkingsschool Balans biedt bijzonder onderwijs op interconfessionele grondslag aan 700 leerlingen. De school valt onder Lucas Onderwijs, een bestuur met 47 scholen in en rond Den Haag. De school gebruikt 'Vernieuwend werken' om in beeld te krijgen waar de school werkdruk kan verlagen - met en zonder ICT. 

'Vernieuwend werken' is een methode die scholen helpt te werken vanuit de bedoeling. Zo doorbreekt een school bestaande systemen en structuren. Systemen gaan weer werken voor leraren, intern begeleiders en schoolleiding, in plaats van andersom. Met Vernieuwend werken gaat SWS Balans terug naar de basis en helpt op twee manieren om werkdruk te verminderen. Er ontstaat meer werkplezier, wat vanzelf leidt tot werkdrukverlaging, en het is een onderzoeksaanpak die in kaart brengt waar leraren werkdruk ervaren. De resultaten van Vernieuwend werken krijgen een plaats in de schoolontwikkeling en het nieuwe schoolbeleid, wat in 2018-2019 verder vorm krijgt. 

Je kunt SWS Balans onder meer volgen via het praktijkvoorbeeld

Contactpersoon: Marit Dries
mdries@swsbalans.nl
070-3175214