School

Stichting Klasse

Miniatuur

Karnemelksloot 110

2806BJ Gouda

http://www.stichtingklasse.nl

Leren met learning analytics

Stichting Klasse telt 17 openbare basisscholen in de omgeving van Gouda. Op de scholen van Stichting Klasse staat de individuele leerling centraal: zijn of haar onderwijsbehoefte is de norm. Klasse stimuleert innovatie, vandaar dat alle scholen al intensief gebruik maakten van digitale leermiddelen. Elk individueel programma gaf waardevolle informatie over de ontwikkeling van leerlingen. Maar al die gegeven konden niet makkelijk gecombineerd en geanalyseerd worden. 

Om meer rendement te halen uit het werken met tablets in de klas diende Klasse een versnellingsvraag in. Samen met de PO-Raad en Kennisnet heeft Klasse onderzocht hoe met behulp van learning analytics de intern begeleiders en leraren ondersteund kunnen worden bij het interveniëren in het leerproces, zodat leerlingen een optimale ontwikkeling door kunnen maken. 

Uit deze vraag, die inmiddels is omgezet in een praktijkvoorbeeld, kwamen twee antwoorden naar voren. Het eerste antwoord heeft betrekking waarop wordt gewerkt met de systemen: cyclisch werken aan de onderwijskundige inbedding van learning analytics, via een proces van opleiden, gebruiken en evalueren, levert het beste resultaat. Daarnaast is de vaardigheid van leraren belangrijk. 

Contactpersoon: Frank Tigges
f.tigges@stichtingklasse.nl

Contactpersoon: Kim Peters
k.peters@stichtingklasse.nl