School

Stichting BOOR

Miniatuur

Schiekade 34

3032AJ Rotterdam

info@stichtingboor.nl

https://www.stichtingboor.nl

'Het kind voorop'

Alle kinderen zijn welkom bij BOOR. In totaal heeft BOOR 78 scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Boor focust niet alleen  op maximale onderwijsresultaten, maar op het ontwikkelen van de talenten van de kinderen in de meest brede zin. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar.

BOOR werkt aan de innovatievraag: "Hoe verbeter je de digitale geletterdheid van alle medewerkers, van leraar tot schoolleider?"