School

SSPOH

Miniatuur

'Niet stapelen, maar vervangen'

Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch. In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Iman Albogari, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. De gemeente’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk secretariaat. SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. De stichting voert dit onderwijsbeleid uit en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente. 

SSPOH heeft gezamelijk een innovatievraag ingediend. De komende tijd gaan ze onderzoeken hoe ze ‘Niet stapelen, maar vervangen’ nog beter aan laten sluiten bij de wensen van gebruikers én zo de effecten meetbaar maken?