School

SPO WIJ de Venen

Miniatuur

Henry Dunantweg 30

2402 NR Alphen aan den Rijn

info@wijdevenen.nl

http://www.wijdevenen.nl/

Slimmer leren met media en ICT

In 2016 zette SPO WIJ de Venen nieuwe stappen op het gebied van ICT en onderwijs. Thea Janson (College van Bestuur), Ruud van Geene en Esther Plemper van Balen (bovenschoolse iCoaches) deden mee aan de eerste editie van de leergang Slimmer leren met ICT. Ruim een jaar later, eind 2017, was er al veel in gang gezet. De belangrijkste ontwikkeling de afgelopen jaren is 'de kanteling in ons denken, doen en laten. Dat niet ICT leidend is, maar het onderwijs', aldus Thea Janson. 

WIJ de Venen deed ook mee aan het project waarin de PO-Raad acht scholen volgde bij hun inspanningen op het gebied van ICT en onderwijs

Stichting Primair Onderwijs (SPO) WIJ de Venen bestaat uit 16 scholen in de dorpen rondom Alphen aan den Rijn. De scholen bieden rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs. WIJ de Venen is op 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie tussen SPCO de Woudse Venen en SKB de Veenplas. 

Contactpersoon: Astrid Kalmeijer
a.kalmeijer@wijdevenen.nl