Organisatie

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Miniatuur

Postbus 2041

7500 CA Enschede

info@slo.nl

https://www.slo.nl/

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO ontwikkelt samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken voor onderwijs en overheid.

Een andere taak van het SLO is het ontwikkelen van kennis door onderzoek en het stimuleren van deskundigheid over curriculumontwikkeling voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland.

SLO stelt haar expertise ter beschikking aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.