Organisatie

PO-Raad

Onderwerpen
Miniatuur

Aidadreef 4

3561 GE Utrecht

info@poraad.nl

https://www.poraad.nl

Sectororganisatie voor het primair onderwijs. 

Voor scholen en besturen  

De PO-Raad is een vereniging  die  de gemeenschappelijke belangen behartigt van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de bekostiging van de sector, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Leidraad vormt de Strategische Agenda.  

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien, nu en in de toekomst. De PO-Raad stimuleert en ondersteunt de sector, faciliteert schoolbesturen en laat de stem van het primair onderwijs horen.  

Slimmer leren met ICT 

Samen met Kennisnet organiseert de PO-Raad het landelijk programma 'Slimmer leren met ICT'.  Doel is het stimuleren van innovatie in het onderwijs en meer maatwerk door de inzet van ICT en technologie. Het programma is in 2015 gestart als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en loopt tot eind 2018.