Organisatie

PO-Raad

Onderwerpen
Miniatuur

Aidadreef 4

3561 GE Utrecht

info@poraad.nl

https://www.poraad.nl

Sectororganisatie voor het primair onderwijs. 

Voor scholen en besturen  

De PO-Raad is een vereniging  die  de gemeenschappelijke belangen behartigt van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de bekostiging van de sector, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Leidraad vormt de Strategische Agenda.  

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien, nu en in de toekomst. De PO-Raad stimuleert en ondersteunt de sector, faciliteert schoolbesturen en laat de stem van het primair onderwijs horen.  

Samen Slimmer Leren 

Om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij de inzet van ICT in het onderwijs en hen te inspireren, organiseert de PO-Raad het programma Samen Slimmer Leren. Centraal staan drie pijlers: de versterking van onderwijsinnovatie, vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek.