School

Octant

Miniatuur

Gildeweg 7b

2632DB Nootdorp

info@octant.nl

https://www.octant.nl

Kennismaken met ICT in een lab

Octant is een schoolbestuur van negen christelijke basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal onderwijs, in de regio Haaglanden. Het belangrijkste doel van Octant is de individuele talenten van leerlingen tot hun recht laten komen.  Dit doet Octant onder andere door continue kwaliteitsverbetering en een focus op het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden.

Eind 2016 opende Octant het eerste XperiO Ontdeklab op Octantschool Vlinderboom in Pijnacker. Hier maken leraren én leerlingen kennis met nieuwe technologieën. Naast het XperiO is een technieklokaal ingericht. De twee lokalen vullen elkaar aan om leerlingen computational thinking vaardigheden aan te leren en ze uit te dagen om zelf gecreëerde ontwerpen te produceren (maker education). Op 2 februari 2018 opende een tweede XperiO op Octantschool Zonnestraal (Ypenburg). Hier ligt de focus meer op duurzaamheid en ontwerpend leren.

Het doel van XperiO is leraren en leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en technologie, en ze te inspireren om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Eerst hebben de scholen andere ontdeklabs in het land bekeken. Op basis hiervan is een eigen opzet gemaakt, welke zoveel mogelijk aanhaakt bij het uitgangspunt uit het Ambitieplan: alle leerlingen én leraren zijn in 2019 digitaal vaardig.

Het XperiO dient als vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden. Naast leerlingen en leraren is ook gedacht aan ouders. Ouders worden met hun specialisme (als hobby of beroep) ingezet tijdens lessen in het XperiO. Ook specialisten Wetenschap en Technologie en Onderwijskundig ICT'ers zijn nauw betrokken bij de ontdeklabs.

Contactpersoon: Lian Gielisse
l.gielisse@octant.nl