School

OBS Akkrum

Miniatuur

De Stringen 1

8491HA Akkrum

obsakkrum@debasis.frl

https://www.obsakkrum.nl

Werkdrukverlaging met ICT

OBS Akkrum is een school in het dorp Akkrum, onderdeel van de gemeente Heerenveen. De school maakt deel uit van openbaar scholennetwerk De Basis. De leraren van OBS Akkrum ervaren de werkdruk op de school als te hoog. Op het gebied van ICT ziet de school mogelijkheden voor werkdrukvermindering in de administratieve processen. 

Om dit aan te pakken past OBS Akkrum Value Stream Mapping (VSM) toe. Bij VSM staat de ervaring en beleving van de leraren centraal; zij zijn in de lead. Scholen die hun werkprocessen goed in beeld willen brengen, kunnen baat hebben bij deze methode. Hiermee stellen ze de reële werkdruk vast, signaleren knelpunten en zoeken zelf oplossingen. Dat levert een aantal verrassende resultaten op, maar bovenal veel energie bij een gemotiveerd team. 

Je kunt OBS Akkrum onder meer volgen via het praktijkvoorbeeld

Contactpersoon: Herman Gebben
herman.gebben@debasis.frl
0566-651687