Organisatie

NRO, nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek

Miniatuur

Postbus 93461

2509 AL Den Haag

info@nro.nl

https://www.nro.nl/resultaten/

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Het NRO heeft drie taken:

  • de samenhang van onderwijsonderzoek bevorderen door op nationaal niveau de regie te voeren
  • toekennen van subsidies voor hoogwaardig onderzoek
  • bevorderen van kennisbenutting door wetenschap en praktijk beter met elkaar te verbinden.

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).