School

Lucas Onderwijs

Miniatuur

Saffierhorst 105

2592GK Den Haag

info@lucasonderwijs.nl

https://lucasonderwijs.nl

'Vrijheid in verbondenheid'

Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Zij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs, om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Ze stimuleren scholen dit te bieden binnen de kaders van hun filosofie 'Vrijheid in verbondenheid'.

Het komende jaar gaat Lucas Onderwijs aan de slag met de innovatievraag: hoe kan digitale geletterdheid leerkrachtonafhankelijk en in een doorgaande lijn worden geïntegreerd in vakken?