School

Elan Onderwijsgroep

Miniatuur

Pieter Jurjensstrjitte 8

9051 BS Stiens

innovatorium@elanowg.nl

https://www.elanonderwijsgroep.nl

21e-eeuwse vaardigheden in het iNNOVATORIUM

Elan Onderwijsgroep is in 2017 ontstaan uit de fusie van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier. De scholen omvat tweeëntwintig scholen in Noord-West Friesland. Bijna alle scholen werken met tablets in de groepen. Elan legt daarnaast de nadruk op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen en mediawijsheid. 

Samen met OPONOA heeft Elan Onderwijsgroep (toen nog Onderwijsgroep Fier) in een versnellingsvraag onderzocht hoe basisscholen een leerlijn programmeren kunnen doorvoeren in hun onderwijs

Elan heeft daarnaast het iNNOVATORIUM opgericht. In deze creatieve ruimte geven zij leerlingen én leraren de gelegenheid om met behulp van ICT aan aan de slag te gaan met verschillende 21e-eeuwse vaardigheden.

Contactpersoon: Teun Meijer
tmeijer@elanowg.nl