School

De van Oldenbarneveltschool

Miniatuur

Vorm en inhoud geven aan technologie

De van Oldenbarneveltschool heeft in 2018 stappen gezet om technologie op een goede manier in te zetten in het onderwijs. Alle groepen werken inmiddels met digitale leermiddelen en devices. iPads voor de groepen 1 en 2, en Chromebooks vanaf groep 3. In 2018 heeft de school geïnvesteerd op een verdere professionalisering, een leerlijn digitale vaardigheden en de voorbereiding voor het werken in leerpleinen.

Meer over De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool is een neutraal bijzondere school in hartje Rotterdam. De school heeft ongeveer 260 leerlingen en de groepsleerkracht wordt ondersteund door een onderwijsassistent, co-teachers, een remedial teacher en vakdocenten. De groepen tellen ongeveer 30 leerlingen. 

Contactpersoon: Anita van der Kooi
info@oldenbarneveltschool.nl