School

De Onderwijsspecialisten

Miniatuur

Vossenstraat 6

6811JL Arnhem

http://www.deonderwijsspecialisten.nl

Speciaal onderwijs op zoek naar verzamelplaats digitale geletterdheid

De scholen van De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Buiten hun eigen scholen begeleiden ze leerlingen en leraren binnen het regulier onderwijs. Dit doen ze in de regio's Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek. 

In 2015 dienden De Onderwijsspecialisten hun eerste versnellingsvraag in. Samen met de PO-Raad en Kennisnet gingen ze op zoek naar een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs. Als resultaat hiervan hebben ze een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor een digitaal portfolio, waarmee ze marktpartijen uitdagen om met een goede oplossing te komen.

Binnen de tweede versnellingsvraag van De Onderwijsspecialisten worden manieren onderzocht om lesmaterialen voor leerlingen in het speciaal onderwijs centraal beschikbaar te stellen. Leraren maken vaak noodgedwongen zelf lesmateriaal of verzamelen dit via verschillende bronnen. De wens van De Onderwijsspecialisten is een verzamelplaats voor digitaal lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Contactpersoon: Anja van den Berg
a.vandenberg@deziep.nl