Organisatie

De Onderwijsraad

Onderwerpen
Miniatuur

Prins Willem Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

https://www.onderwijsraad.nl/

De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als ten opzichte van het onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad - gevraagd dan wel ongevraagd - de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

Werkwijze

De onderwerpen waarover de Onderwijsraad advies uitbrengt, worden jaarlijks in een werkprogramma vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het werkprogramma wordt tegelijk met de Rijksbegroting op de derde dinsdag in september aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. De Kamer kan desgewenst ook adviesvragen aan het werkprogramma toevoegen.