School

De Haagse scholen

logo de haagse scholen

Johanna Westerdijkplein 1

2551 EN Den Haag

info@dehaagsescholen.nl

https://www.dehaagsescholen.nl/

De Haagse Scholen is een stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Haar missie is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.
De stichting bestaat  uit 52 scholen. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag.  

De Haagse Scholen werkt in 2020 aan de innovatievraag: Hoe kunnen we kinderen meer bewegend laten leren met behulp van ICT?