School

CBS De Borgstee

Miniatuur

Waardevolle inzichten door verkenning naar werkdruk

De Borgstee is een school in Grijpskerk voor christelijk onderwijs met 220 leerlingen en ongeveer twintig leraren. De school maakt deel uit van de stichting Penta Primair. De Borgstee heeft veel aandacht voor gepersonaliseerd leren en ICT. Groep 4 tot en met 8 werken met het adaptieve onderwijsplatform Snappet voor taal en rekenen. Voor zaakvakken werken deze groepen in het digitale programma Mijn Online Omgeving (MOO). Alle groepen volgen de algemene ontwikkeling van leerlingen in ParnasSys. Voor kleuterobservaties gebruiken de leraren DORR.

Binnen Slimmer leren met ICT heeft De Borgstee meegedaan aan het project 'Meer ICT, minder werkdruk', om zo de werkdruk aan te pakken. De Borgstee wil nagaan hoe leraren de werkdruk kunnen verminderen die de inzet van Snappet oplevert.  Volgens Jetty de Jong, directeur van De Borgstee, maakt de nieuwe werkwijze via Snappet en MOO al veel verschil in werkdruk. "Zonder dit onderzoek hadden we niet zo snel kunnen identificeren dat we ontevreden waren over de communicatie met ouders." De versnellingsvraag ingediend door De Borgstee heeft uiteindelijk geleid tot een praktijkvoorbeeld

Je kunt De Borgstee onder meer volgen via het monitoring-project

Contactpersoon: Jetty de Jong
jh.dejong@quadraten.nl