School

Best Onderwijs

Stichting Best verzorgt voor zeven scholen in Best onderwijs. Vanuit dat de visie dat in deze snel veranderde wereld de complexiteit toeneemt en het belangrijk is dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dat vraagt om inspirerend en eigentijds onderwijs , waarin kinderen hun eigen wijsheid versterken, duurzame en respectvolle keuzes maken, zelfverantwoordelijk leren en samenwerken, bewust zijn van hun kwaliteiten en die op een ondernemende manier presenteren en ontplooien.

Stichting Best werkt in 2020 aan de innovatievraag: Hoe kan een ICT-lab zowel bijdragen aan de ondernemersvaardigheden van leerlingen als aansluiten bij de leerlijn Digitale Geletterdheid?