School

Basisschool à Hermkes

Miniatuur

Schoolstraat 16

6285 BB Epen

jos.vanmontfort@innovo.nl

https://www.hermkes.nl

Met ICT inspelen op wat leerlingen nodig hebben

Basisschool à Hermkes is een rooms-katholieke basisschool in Epen, Zuid-Limburg. De school verzorgt onderwijs aan ongeveer 80 leerlingen en aangepast basisonderwijs aan ongeveer 40 nieuwkomers, woonachtig in het AZC Gulpen-Wittem. De school is onderdeel van bestuur INNOVO, een koepelorganisatie voor ruim 45 scholen in Zuid- en Midden-Limburg. INNOVO maakt sinds een aantal jaren gebruik van adviseurs Onderwijs & ICT die scholen begeleiden en inspireren in het zoeken naar innovatieve oplossingen voor de onderwijsambities. De adviseurs hebben als kerntaak het ondersteunen van teams, schooldirecteuren, intern begeleiders, leraren en onderwijsondersteuners bij het innoveren en implementeren van IT in het onderwijs en onderwijsondersteunende processen.

Basisschool à Hermkes werkt met Teamonderwijs Op Maat (TOM). TOM is een methode om vernieuwing en verandering op scholen teweeg te brengen. Leerlingen zijn niet ingedeeld in klassen, maar in 'units'. Ze werken veel zelfstandig met behulp van digitale oefenprogramma's. Door het werken met digitale programma’s kunnen leraren sneller zien wanneer leerlingen meer of andere ondersteuning nodig hebben. Bovendien neemt ICT een deel van de (nakijk-)taken uit handen, zodat de leraar meer tijd overhoudt voor de leerlingen.

Contactpersoon: Jos van Montfort
jos.vanmontfort@innovo.nl
045 - 544 7144