School

Basisschool de Verwondering

Miniatuur

Georges Brassensstraat 61

6663MH Lent

info@conexus.nu

https://www.verwondering.info

Digitaal portfolio als leerlingvolgsysteem

Basisschool de Verwondering is een relatief nieuwe school in Lent, in 2013 gestart met 41 leerlingen en inmiddels doorgegroeid naar bijna 400 leerlingen. De Verwondering werkt niet met traditionele klassen maar met leerpleinen, waar kinderen zoveel mogelijk leren door te doen en door zelf hun leervragen te stellen. 

Leerlingen op de school leren in een hybride omgeving, bestaande uit verschillende devices en verwerking op papier. Om het leerproces helder in beeld te brengen, was De Verwondering op zoek naar een digitaal portfolio. Waar begin je en hoe pak je dat aan? Samen met De Driesprong en De Amstel diende De Verwondering een versnellingsvraag over dit onderwerp in.

Deze vraag resulteerde in een user journey map; een instrument dat duidelijk maakt hoe je een digitaal portfolio kunt gebruiken en wie welke rol daarin speelt. In het digitaal portfolio houden de leerlingen bij wat hun leerdoelen zijn, waar ze aan werken en wat ze hebben geleerd. Leerlingen maken bijvoorbeeld foto’s van hun werk op papier en koppelen dat in het portfolio als bewijsmateriaal aan de vaardigheid waar ze aan werken. Daarnaast kunnen de leerlingen ook zelf vaardigheden aanvullen. Samen krijgen leraar en leerling een goed beeld van de ontwikkeling.

Contactpersoon: Jan Willem Helmink
janwillem.helmink@verwondering.info