School

Ambion Holding

Miniatuurvoorbeeld

Van Leeuwenhoekweg 10

8451 CN Oudeschoot

info@ambionholding.nl

http://www.ambionholding.nl

'Diep leren' stimuleren door virtual reality en augmented reality

Ambion heeft binnen Slimmer leren met ICT een versnellingsvraag ingediend waarin werd onderzocht welke rol virtual reality (VR) of augmented reality (AR) kan spelen bij 'diep leren'. Als een kind 'diep leert', verandert er iets in zijn of haar brein. Er ontstaan meer verbindingen tussen hersencellen en bestaan verbindingen worden versterkt. De resultaten vind je terug in een wiki over VR en AR in het onderwijs. Daarnaast is  ‘De les van Eise Eisenga‘ ontwikkeld: een VR-lesproject over het planetarium in Franeker.

Meer over Ambion 
Ambion is een Friese koepelorganisatie die onderwijs aan bijna 4.000 leerlingen biedt en faciliteert. Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis maken deel uit van Ambion. Het streven van de organisatie is om te komen tot toekomstbestendig onderwijs waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat. 

Contactpersoon: Sijbrand Dijkstra 
sijbrand.dijkstra@ambionholding.nl