School

Albero Scholengroep

Miniatuur

ICT-bekwaamheid in kaart

Albero Scholengroep is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen Alpha Scholengroep en Nobego. Albero Scholengroep heeft 24 locaties op Noord- en Zuid-Beveland. Binnen Slimmer leren met ICT heeft Albero Scholengroep (en diens voorganger Alpha Scholengroep) samen met de besturen van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (COPZ) onderzocht hoe je het best de ICT-bekwaamheid van leraren in kaart kunt brengen.

Op basis van het competentiemodel van iXperium ontwikkelde Albero een vragenlijst, om inzichtelijk te krijgen over welke ICT-vaardigheden leraren beschikken, wat hun niveau is en waaraan zij nog moeten werken. Met de vragenlijst krijgen leerkrachten inzicht in hun basis ICT-competenties. Het is een hand hulpmiddel voor een goed gesprek over hun ICT-competenties en de ontwikkeling daarvan met hun leidinggevende. Met de vragenlijst in de hand kunnen schoolbesturen beter in kaart brengen wat de ICT-vaardigheden van het schoolteam zijn en wat de professionaliseringsbehoefte is.

Contactpersoon: Gerard Langeraert
langeraert@onderwijskwadrant.nl