Innovatievraag

Welke educatieve apps bieden kwaliteit en hoe kun je deze, eventueel met add-ons, veilig in G Suite gebruiken?

Schoolbestuur Kerobei wil dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar hoort goede software bij; op het gebied van inhoud en veiligheid. In 2017 stapte Kerobei over naar de G Suite-omgeving van Google en sindsdien werken de scholen met Chromebooks. Na een succesvolle start lopen leraren nu tegen beperkingen aan. Het aantal geschikte apps blijkt beperkt.
Het is wel mogelijk om met zogenoemde add-ons te gaan werken. Het schoolbestuur vraagt zich af of dit zomaar mag en of de privacy en veiligheid gewaarborgd is. Kerobei gaat het landschap van goede educatieve apps in kaart brengen en op zoek naar manieren om op een veilige manier met add-ons om te gaan.

 

Ambitie

De G Suite-omgeving bevalt erg goed op het gebied van beheer en gebruiksgemak. Leraren en leerlingen werken er volop mee in de klas. Er wordt onder andere in de cloud gewerkt en ook het didactisch gebruik van de omgeving begint vorm te krijgen. Toch ziet Kerobei ook urgente uitdagingen bij het G Suite- en Chrome-pakket. Er lijkt weinig educatieve content te zijn als het gaat om apps en ook voor meer geavanceerde functies is het G Suite-pakket niet altijd toereikend. Het is voor medewerkers ook lastig om in te schatten of de add-ons aan de AVG voldoen. Alternatieven zijn niet bekend.

Het schoolbestuur wil de Chromebooks nog beter inzetten in het onderwijs door gebruik te maken van geschikte, kwalitatieve apps. Dit moet leiden tot meer motivatie bij leerkrachten en leerlingen en tot betere leerresultaten.

Kerobei heeft de ICT-infrastructuur en het beleid goed op orde. Veel leerkrachten zijn relatief vaardig met het gebruiken en inzetten van ICT. Hun behoefte aan goede educatieve content binnen de omgeving is daarom groot. Het bestuur streeft naar een overzicht van een geschikt app-landschap dat gedeeld kan worden met andere professionals. Dankzij duidelijke richtlijnen en gericht beleid kunnen medewerkers van Kerobei voortaan op een privacy-vriendelijke manier gebruikmaken van geavanceerde of aanvullende functies in G Suite of alternatieven. Het schoolbestuur wil ook deze richtlijnen graag delen.

Beoogde resultaten

  • Het app-landschap voor Chrome in kaart brengen zodat er een overzicht gemaakt kan worden van kwalitatieve apps voor groep 1 tot en met 8, voor diverse vakgebieden;
  • Onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, add-ons gebruikt mogen worden;
  • Onderzoek doen naar meer geavanceerde functies bij gebruik van de G Suite-omgeving;
  • Een advies/richtlijn opstellen over hoe we omgaan met tekortkomingen van functionaliteiten in G Suite;
  • De markt in beweging krijgen als de behoefte aan veiliger gebruik van apps binnen G Suite blijft.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.