Innovatievraag

Hoe slaan we de brug tussen beleid, visie en de inzet van digitale adaptieve leermiddelen? En wat vraagt dit van leraren?

Veel basisscholen gebruiken digitale adaptieve leermiddelen, die het mogelijk maken dat leerlingen in hun eigen tempo en op eigen niveau door de lesstof gaan. Het gebruik van zo'n leermiddel vraagt veel van de vaardigheden van leraren: hoe lees je de data goed? Hoe zorg je dat je overzicht houdt over het leerproces van de leerling? En hoe sla je de brug van en naar de onderwijsvisie van de school?

 

Dynamiek is één van de besturen die in 2019-2020 werkt aan een innovatievraag rondom de inzet van ICT in het onderwijs. Hoe het ze vergaat lees je hier! 

Ambitie

Miniatuur

In het schooljaar 2018-2019 zijn de scholen van Dynamiek gestart met het werken met het digitale adaptieve leermiddel Snappet. De basisfuncties zijn bekend voor leerkrachten, het ICT-gebruik op alle scholen is toegenomen en leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over Snappet. Leerkrachten zijn vrij geroosterd om collega’s te coachen en te ondersteunen bij vragen.

Dynamiek wil nu een volgende stap zetten en de brug slaan tussen beleid, visie en het gebruik van ICT-middelen zoals Snappet in de klas. Een programma moet geen doel op zich zijn, maar bewust ingezet worden als een middel om doelen te bereiken. Dat vraagt van leerkrachten dat zij niet alleen weten hoe ze met ICT-middelen kunnen werken, maar vooral hoe zij deze effectief en onderbouwd kunnen inzetten. Bovendien is het van belang dat de schoolleiding een heldere visie op het gebruik van adaptieve leermiddelen kan formuleren.

Meer begeleiding en sturing is gewenst om dit te bereiken. Dynamiek gaat in beeld brengen welke vaardigheden de leerkracht moet bezitten om de juiste keuzes te maken, doelen te stellen en te werken vanuit leerlijnen. En om op basis van data passende keuzes te maken voor bijvoorbeeld instructiemomenten en de organisatie en begeleiding in de klas.

Beoogde resultaten

  • Helder omschreven beleid, visie en doelen voor de inzet van digitale adaptieve leermiddelen
  • Zicht op vaardigheden die leerkrachten moeten hebben om data te kunnen interpreteren, doelen te stellen en hier de juiste keuzes in te maken
  • Aan de hand van de conclusies een programma ontwikkelen voor de aanpak en zorgen voor meer eigenaarschap bij leerkrachten
  • Het doordacht inzetten van ICT-middelen, met name bij ondersteunende programma's die methoden vervangen (zoals Snappet)
  • Kennisdeling van bovenstaande bevindingen met de sector

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.