Innovatievraag

Hoe kunnen we ‘Niet stapelen, maar vervangen’ nog beter aan laten sluiten bij de wensen van gebruikers én de effecten meetbaar maken?

Musea, erfgoedinstellingen, Staatsbosbeheer: allemaal organiseren zij onderwijsactiviteiten. Vaak wordt dit gezien als iets extra’s Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's Hertogenbosch (SSPOH) ging daarom aan de slag met de versnellingsvraag ‘Niet stapelen, maar vervangen’. Nu het project volop loopt is er behoefte aan onderzoek om in kaart te brengen wat de randvoorwaarden, succes- en faalfactoren zijn en aan een handreiking voor de verdere implementatie.

 

SSPOH is één van de besturen die in 2019-2020 werkt aan een innovatievraag rondom de inzet van ICT in het onderwijs. Hoe het ze vergaat lees je hier! 

Ambitie

Miniatuur

Elke dag krijgen basisscholen een aanbod voor leerzame projecten op het gebied van gezondheid, technologie, sport, cultuur en natuur van Bosche educatieve partijen (GGD, bibliotheek, NME-centrum, etc.)  Inmiddels wordt op 33% van de basisscholen het externe aanbod ingebed in het onderwijs en gekoppeld aan leerlijnen en leerdoelen van SLO. Zij zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de versnellingsvraag Niet stapelen, maar vervangen.  

Een van de gewenste resultaten van de versnellingsvraag was het ontwikkelen van een gestructureerde database met zoekmachine. Daarmee kunnen scholen kunnen kiezen welke onderdelen van methodes, leermiddelen en -activiteiten zij inwisselen tegen leeractiviteiten van lokale educatieve aanbieders. Deze aanpak vraagt om een breder veranderingsproces, zoals het werken met leerlijnen en relateren van activiteiten aan die leerlijnen.

Inmiddels is er een intensieve samenwerking tussen alle partijen via een model van zes bouwstenen. De bouwsteen Onderzoek en ontwikkeling is nog niet verder uitgewerkt, maar wel belangrijk voor het slagen van het project. Daar is deze innovatievraag op gericht. Het onderzoek is in eerste instantie kwalitatief (hoe denken de kinderen, de ouders en de leerkrachten over de nieuwe aanpak en sluit het programma aan bij de wensen en behoeften van gebruikers?). Maar op termijn ook kwantitatief (wat zijn de effecten op de leeropbrengsten?). Met de inzichten worden randvoorwaarden, succes- en faalfactoren inzichtelijk en kan de organisatie van samenwerkende partijen interventies doen.

Beoogde resultaten

  • Het meetbaar maken van de effecten/opbrengsten van ‘Niet stapelen, maar vervangen’, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.
  • Een handreiking en aanbevelingen voor verdere implementatie van ‘Niet stapelen, maar vervangen’ bij alle 50 basisscholen in ’s-Hertogenbosch en uitrol naar andere regio's.
  • Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gepaste interventies doen zodat ‘Niet stapelen, maar vervangen’ beter aansluit bij de behoeften van scholen en Bossche Educatieve Makelaars. 

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.