Innovatievraag

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs?

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen en jongeren thuis. Het bundelen van krachten zodat elke leerling een passende plek krijgt is dan ook noodzakelijk. Daarnaast kan de juiste inzet van ICT-hulpmiddelen kansen bieden. Maar wat werkt daarin het beste?  

 

Heliomare is één van de besturen die in 2019-2020 werkt aan een innovatievraag rondom de inzet van ICT in het onderwijs. Hoe het ze vergaat lees je hier! 

Achtergrond

Miniatuur

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook leerlingen die op afstand onderwijs krijgen of een extra ondersteuningsbehoefte hebben. ICT wordt al heel lang ingezet om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden in het leren, maar onduidelijk is wat écht goed werkt.  ICT moet kunnen worden ingezet om te zorgen dat leerlingen in resultaten niet achterblijven, maar ook op sociaal vlak aansluiting blijven hebben met school en leeftijdsgenoten.

Consulenten van Passend Onderwijs Advies Heliomare en samenwerkingsverbanden geven aan dat er kansen gezien worden in de inzet van ICT-hulpmiddelen bij (dreigende) thuiszitters. ICT kan als hulpmiddel worden ingezet om maatwerkondersteuning te bieden bij het communiceren, het coachen en het (flexibel) leren van (dreigende) thuiszitters. Heliomare wil zicht krijgen op de digitale tools die er reeds zijn en op de kansen die deze bieden voor maatwerk, met als doel een positieve ontwikkeling van de leerling. 

De innovatievraag richt zich op casussen van (dreigende) thuiszitters binnen het speciaal onderwijs, maar de onderzoeksvragen kunnen ook inzichten geven voor het regulier of flexibel onderwijs. Welke ICT-hulpmiddelen kunnen worden ingezet als maatwerk geleverd moet worden en flexibel leren aan de orde is?

Beoogde resultaten

  • Zicht op de toepasbaarheid van ICT-hulpmiddelen voor het ondersteunen van (dreigende) thuiszitters in het primair onderwijs.
  • Het ontwikkelen van een ‘ICT-routekaart’ die professionals een overzicht geeft van te gebruiken ICT-hulpmiddelen tijdens de begeleiding en interventies van (dreigende) thuiszitters.
  • De ICT-routekaart zal ook bruikbaar en waardevol zijn voor elke onderwijsinterventie waar maatwerk noodzakelijk is, sprake is van flexibel leren en passend onderwijzen, leren en coachen.

Reacties

Permalink

Geregistreerd sinds

50 jaar 7 maanden
Permalink

Geregistreerd sinds

50 jaar 7 maanden
Reactie
Men kan nog zo veel middelen en programma's onder de loep nemen maar niemand schiet er iets mee op zo lang scholen deze middelen weigeren in te zetten. Er zijn voldoende middelen welke perfect werken, de KPN-klasgenoot en de AV-1 robot bijvoorbeeld. Het zou beter zijn indien scholen verplicht worden deze middelen in te zetten indien een kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school kan. Veel scholen weigeren deze prachtige hulpmiddelen waardoor het kind niet alleen een achterstand oploopt maar tevens in een isolement raakt.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.