Innovatievraag

Hoe komen we tot een innovatielab Digitale Geletterdheid, waarbij een duurzame samenwerking tussen publiek en privaat het uitgangspunt is?

Veel scholen en leraren zoeken manieren om digitale geletterdheid te integreren in hun onderwijs. Het digitaal vaardig maken van leerlingen vraagt echter ook om digitale vaardigheden van leraren. Om beide groepen te laten kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid, wil PCOU Willibrord een innovatielab ontwikkelen in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Het lab is niet voorbehouden aan het onderwijs, maar wordt ook opengesteld voor inwoners en bedrijven van Utrecht. 

Ambitie

tekening  Innovatielab PCOU Willibrord

Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om digitaal vaardig te worden, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst waarin digitale vaardigheden een grote rol spelen. Om dit te realiseren wil PCOU Willibrord digitale geletterdheid een plek geven in het onderwijs op al haar 41 scholen (30 primair onderwijs en 11 voortgezet onderwijs). Een struikelblok hierbij is dat niet alle leerkrachten al voldoende digitaal geletterd zijn.

PCOU Willibrord wil daarom een innovatielab gaan ontwikkelen. Daar kunnen zowel leerlingen als leraren, onder leiding van experts, kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid. De activiteiten sluiten aan bij de (te ontwikkelen) leerlijn digitale geletterdheid. De organisatie heeft voor deze twee ambities twee verschillende werkgroepen, die constant met elkaar in overleg zijn. Dit met het idee dat hetgeen dat ontworpen is in de leerlijn digitale geletterdheid uitgevoerd kan worden in het innovatielab.

Om het innovatielab een duurzaam karakter te geven, zoekt PCOU Willibrord samenwerking op met de gemeente, bedrijven en andere partners in zowel de publieke als private sector. Het idee is dat er al veel kennis beschikbaar is, maar dat deze beter verbonden kan worden met elkaar. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ‘Community of Practices’, bijeenkomsten waar leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen samenkomen en die vooral bedoeld zijn om nieuwsgierigheid te prikkelen.

De bedoeling is dat het innovatielab na de pilotfase ook opengesteld wordt voor alle inwoners en medewerkers van bedrijven in Utrecht, zodat ook zij kunnen profiteren van de ontwikkelde kennis en mogelijkheden krijgen om digitaal vaardiger te worden. Daarmee wil PCOU Willibrord een steentje bijdragen aan het verkleinen van de digitale kloof bij kinderen en in de stad Utrecht.

Beoogde resultaten

  • Een plan van aanpak voor het innovatielab. Hierin moet onder andere naar voren komen hoe de samenwerking tussen publiek (primair en voortgezet onderwijs, gemeente) en privaat (lokale en commerciële bedrijven, experts) vorm kan krijgen.
  • Concrete activiteiten ontwikkelen die passen bij (de leerlijn) digitale geletterdheid en die geïntegreerd en op verschillende niveaus aangeboden kunnen worden.
  • Een lerend netwerk waarin professionals uit primair en voortgezet onderwijs samen een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkelen.
  • Het (binnen 1,5 jaar) daadwerkelijk opstarten van het innovatielab in samenwerking met verschillende partijen.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.