Innovatievraag

Hoe komen we tot een geïntegreerde leerlijn digitale geletterdheid en hoe nemen we medewerkers daarin mee?

Leerlingen zullen zich in de toekomst moeten kunnen redden in een sterk digitaliserende wereld. Het is niet de vraag of scholen iets met digitale geletterdheid moeten, maar hoe ze dat doen. Steeds meer besturen gaan zelf aan de slag met het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid. Dit vraagt om een heldere visie, goede randvoorwaarden en deskundigheid van leerkrachten.

 

Stichting Lucas Onderwijs is één van de besturen die in 2019-2020 werkt aan een innovatievraag rondom de inzet van ICT in het onderwijs. Hoe het ze vergaat lees je hier! 

 

Ambitie

Miniatuur

Lucas Onderwijs heeft digitale geletterdheid hoog op de agenda staan. De afgelopen jaren heeft de organisatie geïnvesteerd in kennisuitbreiding en -uitwisseling en in basisvoorwaarden, zoals de netwerkinfrastructuur.  Door scholen is de noodzakelijke hardware aangeschaft. In schooljaar 2019-2020 gaat Lucas onderwijs met één van zijn scholen, de Groen van Prinsterer, het onderwerp verder uitdiepen. Speerpunt is het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid. Bepaald gaat worden hoe de leerlijn eruit moet komen te zien en hoe medewerkers hierin op een goede manier meegenomen kunnen worden.  

Het uitgangspunt is dat digitale geletterdheid geïntegreerd wordt in taal- en zaakvakken. Om dit te bereiken worden voor ieder leerjaar concrete leerdoelen geformuleerd en lesbeschrijvingen ontwikkeld, waarmee elke leerkracht – ongeacht niveau, interesse of leeftijd – uit de voeten kan. Hiermee wordt voorgesorteerd op het nieuwe curriculum en niet gewacht tot bestaande (taal)methoden aangepast zijn. Wel wordt er gebruik gemaakt van de kennis en open leermaterialen die al beschikbaar zijn. 

Een grote uitdaging bij het ontwikkelen van de leerlijn is het verschil in digitale vaardigheden tussen zowel leerlingen als leerkrachten. Daarnaast wordt niet bij iedereen de urgentie gezien. Door bijvoorbeeld teamoverleggen, studiedagen, workshops en deskundigheidsbevordering wil Lucas Onderwijs samen met de voorbeeldschool Groen van Prinsterer leerkrachten enthousiasmeren en zorgen voor kennisdeling, ook met andere scholen.  

 

Beoogde resultaten 

  • Een leerlijn digitale geletterdheid die geïntegreerd is in de taal- en zaakvakken. 
  • Het ontwikkelen van heldere lesbeschrijvingen. 
  • Het vergroten van draagvlak, bewustzijn en kennis bij alle leerkrachten, zodat zij de lessen met vertrouwen kunnen geven.   
  • Het kiezen van een digitale omgeving voor leerlingen waar zij kunnen werken aan digitale vaardigheden.  

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.