Innovatievraag

Hoe betrek je de omgeving van de school bij een ontdeklab voor slechthorende kinderen?

Op steeds meer basisscholen ontstaan Ontdeklabs, waar kinderen zelf aan de slag kunnen met ICT. Zo ook op de Professor Burgerschool, een school voor speciaal onderwijs. Daar willen ze hun leerlingen, die slechthorend of doof zijn, zelf de mogelijkheden van ICT laten ervaren. Ook willen ze met het Ontdeklab een verbindende functie in de buurt vervullen door samen te werken met bijvoorbeeld het verzorgingstehuis of een cultureel centrum.

Ambitie

De Professor Burgerschool wil met hun nieuwe ontdeklab ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren stimuleren. Ze dagen leerlingen uit om zelf na te denken, te creëren en te analyseren. Door middel van differentiatie wordt voor iedere leerling een passend aanbod geboden. De ambitie is om de kinderen te laten leren ín de echte wereld, met alle uitdagingen die daarbij horen. De school heeft oog voor de wijk en vervult graag een maatschappelijke functie ten aanzien van bijvoorbeeld het verzorgingshuis en het cultureel centrum.

Het meubilair en verschillende materialen van het ontdeklab zijn al aanwezig: onder andere iPads, Lego WeDo, een 3D-printer, Ozobot en een green screen. De focus ligt nu op de borging van een structurele aanpak in het lab. De basisschool besteedt ook veel aandacht aan het vergroten van de deskundigheid van het personeel. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de teamleden centraal.
 

Voor de verdere ontwikkeling van het lab heeft de stichting behoefte aan aanvullende expertise. In dit innovatietraject wil het schoolbestuur daarom externe partijen betrekken bij de activiteiten in het lab.

Beoogde resultaten

  • Meer betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen in het ontdeklab;
  • Leerkrachten en ondersteuners die zich meer competent voelen en in het lab aan de slag kunnen;
  • Meer ouderbetrokkenheid: ouders en leerlingen leren van elkaar;
  • Betrokkenheid van externe partners die expertise delen maar ook vragen bij leerlingen neerleggen;
  • Een goede website (gebouwd samen met de leerlingen) om bijvoorbeeld 3D-geprinte producten te verkopen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.