Document 7 januari 2019

Programma van Eisen ATO-scholenkring

Een digitaal platform waar het leeraanbod van projecten en educatieve partners uit de omgeving duidelijk in samenkomt, waar moet dat precies aan voldoen?

In het Programma van Eisen (PvE), dat opgesteld is tijdens deze versnellingsvraag, komen alle wensen samen. Hierin staat bijvoorbeeld het proces beschreven van zoeken en vinden van onderwijsactiviteiten en hoe het instrument hierbij kan ondersteunen. Daarnaast is er een lijst met functionele en algemene eisen. Bijvoorbeeld waar de zoekfuncties aan moeten voldoen. In het PvE heeft ATO-scholenkring haar beeld van waar het instrument aan moet voldoen expliciet gemaakt en wat de voorwaarden zijn voor een goede relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.