Aan de slag

Workshop Computational thinking

Dossier

Kennisnet heeft een workshop computational thinking ontwikkeld. Om leraren uit te leggen wat computational thinking is en wat het belang hiervan is voor het onderwijs. Met handige tips om kinderen wegwijs te maken in deze 21e eeuwse vaardigheid. 

Computational thinking is het beheersen van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. Het is een manier van denken, waarmee je grote uitdagingen klein en moeilijke oplossingen gemakkelijk kunt maken. Het gaat om het combineren van ‘de creativiteit van het menselijk denken’ met ‘de computationele kracht van computers’.  

Denken als een robot

Wat betekent dit voor het onderwijs? Leraren gaan kinderen leren denken als een robot. Dat houdt in dat leerlingen stap voor stap uitvogelen hoe zij een doel kunnen bereiken.

De kinderen leren:

  • uitdagingen analyseren 
  • informatie structureren
  • logisch redeneren

Ze ontwikkelen zo hun ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen. Kinderen die nu computational thinking leren, zijn straks volwassen die hoofd- en bijzaken van elkaar weten te scheiden. Die snel logische verbanden zien en kunnen wijzen op gebrekkige redeneringen.