Interview 6 juni 2018

‘We werken nu veel bewuster vanuit de bedoeling’

Onderwerpen
Dossier

De methode ‘Vernieuwend werken’ heeft tot mooie resultaten geleid voor Samenwerkingsschool Balans, vinden de adjunct-directeuren Daan van der Meer en Marit Dries. "Dankzij de methode hebben we onze organisatieprincipes en vijf beleidsthema’s vastgesteld. En er ligt een basis om in gesprek te gaan over het nieuwe schoolplan, dat we het volgende schooljaar gaan opstellen.”

Met de methode 'Vernieuwend werken’ gaat SWS Balans terug naar de bedoeling van de school. Vanuit die optiek heeft het team de schoolprocessen doorgelicht. Welke processen dragen wel en niet bij aan de bedoeling? Welke zijn onnodig ingewikkeld of zelfs overbodig? Hiermee heeft de school gezamenlijk vastgesteld waar de knelpunten zaten. De werkdruk kwam zo ook in beeld.

Miniatuurvoorbeeld
Daan van der Meer en Marit Dries, beide adjunt-directeur bij SWS Balans.

Anders en effectiever

Als de bedoeling voor iedereen helder is, kan het team zelf tot oplossingen komen die in het verlengde van de bedoeling liggen. "Door te werken vanuit de bedoeling, kijken we nu bewuster naar wat we eigenlijk doen en of we dat waardevol vinden. En of wat we doen ook echt moet", legt Van der Meer uit.

"Zo houden we uitvoerige registraties bij van de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen, vanuit de veronderstelling dat dit moet van de Inspectie. Nu zijn we aan het uitzoeken of dat inderdaad zo is. Kunnen we de registratie anders en effectiever opzetten? Als dat zo is, verlaagt dat meteen de werkdruk. Ook kijken we bijvoorbeeld of het wenselijk en mogelijk is om ouders toegang te geven tot ons leerlingvolgsysteem."

Verder dan ICT

De resultaten van het onderzoek reiken voor SWS Balans verder dan louter ICT-oplossingen of zelfs maar oplossingen voor werkdruk. "Daardoor zijn de uitkomsten voor ons misschien zelfs waardevoller", vindt Dries. "Zeker omdat we binnenkort aan de slag gaan met het nieuwe schoolplan. Deze methode is behoorlijk intensief en daarom geschikt voor scholen die zich ook in deze fase bevinden. Als je al je schoolprocessen onder de loep neemt, komt werkdruk vanzelf ook in beeld. En als je de bedoeling scherp hebt, zie je de oplossing veel beter."