Hoe werkt het?

Wat is een versnellingsvraag?

Ipad juf

Tot mei 2018 was het mogelijk om een 'versnellingsvraag' in te dienen bij de PO-Raad en Kennisnet. Je kon zo in aanmerking komen voor ondersteuning bij de aanpak van het  innovatieve ICT-vraagstuk van je school of bestuur. De termijn hiervoor is echter gesloten. Een aantal vragen wordt nog uitgewerkt tot december 2018. Op deze website vind je de voortgang en de resultaten. 

Versnellingsvragen versnellen het proces

Versnellingsvragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs. Bijvoorbeeld voor meer maatwerk of om de administratie te vereenvoudigen. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen bij het vinden van een antwoord. 

Een versnellingsvraag indienen kan niet meer 

Schoolbesturen konden tot half mei 2018 een versnellingsvraag indienen via deze website. Een onafhankelijke toetscommissie (met Tessa van Zadelhof, Theo Huting en Albert Kamphuis) beoordeelde de binnengekomen vragen aan de hand van verschillende toetscriteria. Was de vraag vernieuwend genoeg? Hadden andere scholen en besturen baat bij de beantwoording ervan? Pas na goedkeuring door de commissie ging een versnellingsvraag echt van start. 

Aan de slag

Op dit moment worden nog verschillende versnellingsvragen uitgewerkt. De betrokken scholen en besturen maken een plan van aanpak en formeren een team voor de uitvoering.  Ook bekijken zij welke partijen het beste betrokken kunnen worden (bijvoorbeeld andere scholen, marktpartijen of  lerarenopleidingen). De PO-Raad en Kennisnet begeleiden bij de totstandkoming van de resultaten, ondersteunen bij het proces en helpen bij het delen van de eindproducten met andere scholen en de sector.

Het bestuur blijft eigenaar

De regie en verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het vraagstuk liggen bij de betrokken school (of scholen). Het bestuur dat de versnellingsvraag indient, moet dan ook aan bepaalde criteria voldoen. Zoals zorgen voor draagvlak binnen de eigen organisatie en zorgen voor de implementatie van het resultaat.

Van enkele maanden tot ...

Het proces van het indienen van de versnellingsvraag tot het vinden van een oplossing kan binnen een paar maanden afgerond zijn. Maar het kan ook langer duren. Dit hangt af van de moeilijkheidsgraad van de vraag en het aantal (uiteenlopende) betrokken partijen.

Opgeloste vragen

De 'opgeloste' versnellingsvragen zijn te vinden als praktijkvoorbeeld op deze website.  Met een beschrijving van het resultaat en meer informatie over het proces van totstandkoming.  

Ondersteunen of volgen?

Wil je als school graag betrokken worden bij een bestaande versnellingsvraag? Dan kun je de vraag ondersteunen via deze website (je kan dan ook een actieve bijdrage leveren vanuit je school) of volgen (je ontvangt dan updates over de voortgang).