Interview 28 juni 2018

Van plan naar de praktijk van alledag

Meisjes laptop

Hoe komen we van de theorie naar de praktijk? Over dit vraagstuk buigt Ruud van Geene, bovenschoolse iCoach bij WIJ de Venen, zich in het voorjaar van 2018. “Als stichting hebben we een goed plan gemaakt hoe we aan de slag willen met media en ICT in ons onderwijs. Alle scholen zijn hier nu zelfstandig mee aan de slag, ieder op een eigen manier. De uitdaging is nu: hoe zorgen we daarin voor gemeenschappelijkheid en leren van elkaar?”

“Ons uitgangspunt is helder”, zegt Ruud van Geene, “wij werken aan onderwijs dat past bij de behoeften van onze leerlingen, aan maatwerk. Alle scholen staan daar achter. Een digitaal middel is daarbij maar een middel. Het is niet zo dat we iedereen maar aan de iPad willen zetten. Alleen als dit het leren ondersteunt. Zo leggen we bij de kleuters de nadruk op lerend onderzoeken en leren spelen.”

Google én Microsoft

SPO Wij de Venen is voortgekomen uit twee organisaties en de sporen daarvan zijn nog te zien. Zo werken sommige scholen van oudsher met Google, en andere met Microsoft. Ruud van Geene: “Hoe komen we daarin, met behoud van de huidige situatie, tot zoveel mogelijk uniformiteit? We hebben als SPO gekozen voor ‘hybride toepassingen’. Voor het ondersteunende (secundaire) proces betekent dat dat Microsoft wordt ingezet, en voor het primaire proces Google. We willen medewerkers met name op Microsoft devices laten werken en leerlingen vooral op Chromebooks."

Ruud van Geene is bezig met een inventarisatie om te kijken welke ICT-middelen de scholen aan willen schaffen komend schooljaar. “De tijd begint te dringen. Mogelijk kunnen we een budget op bovenschools niveau vinden. De scholen willen wel bewegen. Daarom zeg ik tegen hen: denk in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Kom met een goed, stevig plan, wie weet is er ergens ruimte of kunnen er andere keuzes gemaakt worden.”

Werkgroep van iCoaches

Elke school heeft een iCoach. Deze houdt zich bezig met het implementeren van media in het onderwijs en trekt daarin samen op met de directeur/schoolleider. “De iCoaches zijn er nog niet zo lang en het kostte wat tijd om de juiste invulling van hun rol te vinden. Dat is goed op gang gekomen, mede door de inzet van externe coaching.”

De iCoaches zijn nu met elkaar toe aan de volgende stap: het leren van elkaar en het delen van ervaringen, toepassingen en materialen. Wat werkt wel, en wat niet? “Ze vinden elkaar in een speciale Sharepoint omgeving waarin je dingen kunnen uitwisselen. Zoals: hoe zet je Snappet in? En hoe de leerlijn digitale vaardigheden? De groep is gezamenlijk bezig met de uitwerking van het onderwerp digitale vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden. Ook op het niveau van de lessen en toepassingen zoeken we naar meer uniformiteit.”