Artikel

Uitdagingen in nieuwkomersonderwijs

Nederland heeft door de vluchtelingencrisis een grote stroom vluchtelingen te verwerken gehad. Nog steeds komen er kinderen naar Nederland, onder andere door gezinsherenigingen. Nieuwkomers hebben net als alle andere kinderen recht op onderwijs. Om hieraan te voldoen, zijn er scholen speciaal voor nieuwkomers opgezet, waar zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren om daarna door te stromen naar het regulier basisonderwijs. Ook vangen veel reguliere basisscholen nieuwkomers op, soms in aparte klassen.
 

Recht doen aan diversiteit?

Het onderwijs aan deze kinderen is een uitdaging vanwege de grote diversiteit. Sommigen hebben nog nooit op school gezeten, anderen wel. Er zijn kinderen die alleen les hebben gekregen in een niet-Europese taal. Veel kinderen spreken geen Engels. Ook zijn er kinderen die al onderwijs in Nederland hebben gevolgd, maar van de ene naar een andere locatie verplaatst zijn. Er is een continue in- en doorstroom van kinderen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de trauma’s en andere problemen waar veel van de nieuwkomers mee worstelen.

ICT tot nu toe weinig ingezet

De beste oplossing voor elk kind zou 1 op 1 onderwijs zijn, maar daarvoor ontbreken de middelen. Door handig gebruik te maken van ICT is dit grotendeels te ondervangen. Met tablets zouden de kinderen sneller zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Ook kan een leerkracht makkelijker de voortgang van een kind monitoren en beter differentiëren. Toch wordt in het nieuwkomersonderwijs tot nu toe hier weinig gebruik van gemaakt. De oorzaak? Er is weinig geschikte software. Ook ontbreekt het vaak aan tijd én kennis over hoe je ICT het beste inzet voor deze doelgroep.

Versnellingsvraag

Om hieraan iets te doen, diende Marieke Postma een versnellingsvraag in. Postma is directeur van een nieuwkomersvoorziening in Haarlem die onderdeel uitmaakt van Stichting Sint Bavo. Zij wilde weten hoe de inzet van ICT voor nieuwkomers zo goed mogelijk kan renderen. “In het nieuwkomersonderwijs liggen natuurlijk enorme kansen voor ICT. Zelfs een leerkracht die een kei is in differentiëren, kan geen recht doen aan al die verschillende niveaus in één klas.”

Software-wensen

De versnellingsvraag resulteerde in de wiki Maatwerk voor nieuwkomers met behulp van ICT. Een handig hulpmiddel om grip te krijgen op de eigen visie op ICT en de benodigde randvoorwaarden. Omdat het gebrek aan digitaal lesmateriaal daarmee nog niet is opgelost, leidde deze versnellingsvraag tot de volgende, waarbij software-wensen op een rij gezet worden en gesprekken met marktpartijen worden gevoerd.  “Ik kijk uit naar geweldige software voor alle nieuwkomers”, besluit Postma.