Interview

Stand van zaken van het project

Wat is de stand van zaken van het project dat antwoord geeft op de vraag ‘hoe zorgen we dat schoolleiders goed ict-beleid kunnen maken’? We spraken met projectleider Annelies Wiggers, programmamanager PO van CLC Arnhem.

Bij het uitwerken van dit project heb ik wel eens gedacht: we zijn uitgekomen op een plan voor het geven van ‘richting, ruimte en ruggesteun’ aan schoolleiders, en dat klopt helemaal. Ondanks dat het best ambitieus is om dat in de praktijk voor elkaar te krijgen. We zitten nu middenin dat proces.

Goede samenwerking

Dat het plan concrete navolging heeft gekregen, komt volgens Wiggers doordat er goed wordt samengewerkt, ook met Centre of Expertise Leren met ICT en HAN Pabo. "Het is een gedachtengoed dat echt omarmd wordt door de besturen van De Basis/Fluvius en Delta. We zijn nu samen bezig om het HRM-deel en de professionalisering daaromheen op te pakken. Het is vervolgens aan de besturen hoe zij dat verder inrichten en een plaats geven in bijvoorbeeld de HRM-cyclus." 

Ruimte om te experimenteren

Hoe komt dat 'ruimte geven' eigenlijk tot zijn recht in de praktijk? Wiggers: "Het gaat over de ruimte krijgen om te kunnen experimenteren. Een ontwikkeling die we eigenlijk al hadden ingezet, maar die in de loop van het project en door de uitkomst van de versnellingsvraag explicieter is geworden. Want de Professionele Leergemeenschap (PLG) speelt inmiddels bij alle besturen.”

Parallelle ontwikkelingen

Komen al deze activiteiten voort uit de beantwoording van de versnellingsvraag? "Dat is lastig te beoordelen”, zegt Wiggers. “Er zijn namelijk tal van ontwikkelingen die hier parallel aan lopen. Zo dachten wij al dat de rol van de schoolleider erg belangrijk was, iets dat later ook uit de versnellingsvraag kwam. In diezelfde fase nam het bestuur van Basis/Fluvius het initiatief tot een traject rond professionalisering van schoolleiders in het algemeen. Dat viel mooi samen.”

Breder resultaat

De besturen zijn nu bezig met het vormen van PLG's. Binnen deze versnellingsvraag zijn die toegespitst op het uitrollen van het ict-beleid. Maar ook andere onderdelen kunnen daarvan de vruchten plukken. Wiggers: "Toen we klaar waren met deze vraag, zeiden we: ook voor leiderschap in het algemeen is het slim om een PLG te starten en zaken aan de HRM-kant vast te leggen. Zo verbreden we het resultaat van deze versnellingsvraag."