Over ons 23 november 2017

Slimmer leren met ICT

Innoveren in het primair onderwijs doe je om meer maatwerk te realiseren en de onderwijskwaliteit te verhogen. ICT en technologie kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Op deze website delen de PO-Raad, Kennisnet en vele scholen en besturen hun kennis, inspiratie en best practices vanuit het landelijk programma Slimmer leren met ICT. 

Landelijk innovatieprogramma

Slimmer leren met ICT is een landelijk programma van de PO-Raad en Kennisnet. Het is gestart in 2015 als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt gefinancierd. Slimmer leren met ICT loopt eind 2018 af. 

Van versnellingsvraag naar praktijkvoorbeeld

Scholen die wilden innoveren en al wat verder waren met de implementatie van ICT, konden in het programma Slimmer leren met ICT een versnellingsvraag indienen.  Ze kregen dan ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet bij het uitwerken en oplossen van hun vraagstuk. De resultaten daarvan zijn te zien als praktijkvoorbeeld op deze site. Zo kunnen meerdere scholen en besturen profiteren van de opbrengsten. 

En nog veel meer ondersteuning

Naast de versnellingsvragen heeft het programma verschillende tools ontwikkeld en zijn tal van ondersteuningsactiviteiten georganiseerd. Zoals een leergang over veranderen met ICT, een monitoringproject waarin we negen scholen een jaar volgen en een studiereis In the middle.  Lees de vele interviews , artikelen , blogs en expertverhalen die hieruit zijn voortgekomen ook op deze site.  En beter nog: ga ook aan de slag met samen slimmer leren!