Nieuws

Samen Slimmer Leren op OnderwijsInzicht

Docent met leerlingen

Op 17 januari aanstaande is het weer tijd voor OnderwijsInzicht, de conferentie voor iedereen die ICT in onderwijs succesvol wil inzetten. De PO-Raad is aanwezig met het programma Samen Slimmer Leren. We nemen je mee in het programma van de dag.

Vernieuwing in het primair onderwijs gaat niet vanzelf. Om bestuurders, schoolleiders en ICT-ondersteuners daar bij te helpen zijn in het kader van het project Samen Slimmer Leren sinds 2019 de zogeheten Innovatievragen gestart. 

Lucas Onderwijs, een stichting voor bijzonder, primair en voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving,  is één van de deelnemende besturen. De ambitie van de stichting is het integreren van digitale vaardigheden in alle taal- en zaakvakken op de scholen. Om daartoe te komen is Lucas Onderwijs samen met de PO-Raad in 2019 een Innovatievraag gestart. 

“We gaan met elkaar in gesprek over de vraag: wat vinden wíj belangrijk dat onze leerlingen leren,” vertelt Rick Venmans, leerkracht en lid van de ICT-werkgroep van Lucas Onderwijs. “Bij alles wat we doen, willen we dat het betekenis heeft voor leerlingen, voor leerkrachten en voor het gebruik van lesmethodes.” Naast de Innovatievraag van Lucas Onderwijs lopen er op dit moment nog zes andere innovatievragen. In februari start een tweede groep. 

In gesprek met de projectleider van de Innovatievragen

Op OnderwijsInzicht 2020 op 17 januari in de Jaarbeurs in Utrecht vertelt Janny Kappert, de projectleider over de aanpak en eerste opbrengsten van de Innovatievragen. Welke methodieken uit bijvoorbeeld Design Thinking en Veranderkunde worden er ingezet en hoe kun je die op jouw school ook succesvol inzetten bij je eigen verandervraag? 

“Er is geen heilige graal voor innoveren”, legt Kappert uit. “Wel weten we uit theorie en praktijk welke stappen bepalend zijn voor het in gang brengen van verandering. Aan de hand van enkele innovatievragen laten we zien welke stappen dat zijn en gaan we hierover met elkaar in gesprek.”

Voorbereid zijn op nieuwe technologie in de klas

Hoe ICT-bekwaam zijn leraren? Een verandering in gang zetten vraagt ook wat van de medewerkers zelf. In het programma Samen Slimmer Leren wordt momenteel de ICT-bekwaamheid van (aankomend) leraren in het basisonderwijs in kaart gebracht. Zijn leraren wel voldoende voorbereid op de technologieën die hun werk in de klas mogelijk gaan veranderen? 

“Door middel van de monitor krijg je per school en per bestuur een beeld van de nulmeting op basis waarvan je verdere investeringen en professionalisering zou kunnen inzetten. Daarnaast ontstaat er een landelijke beeld op basis waarvan wij als PO-Raad, maar ook andere partijen hun ondersteuningsaanbod ontwikkelen. En dat kost je als leraar maar 15 minuten van je tijd,” vertelt Ilona Goessens van de PO-Raad. Op OnderwijsInzicht geeft zij een preview van de eerste resultaten van de monitor ICT-bekwaamheid. 

Anders organiseren

De ontwikkeling op het gebied van ICT is slechts een van de uitdagingen waar het primair onderwijs mee te maken heeft. Scholen en schoolbesturen zoeken naar mogelijkheden om om te gaan met het lerarentekort, passend onderwijs, werkdruk en ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra. De PO-Raad ondersteunt scholen en schoolbesturen die zoeken naar manieren om slim met deze uitdagingen om te gaan en de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken. Lees meer over het project anders organiseren van de PO-Raad.

Zou jij het onderwijs binnen jouw school of schoolbestuur anders willen organiseren? Dien je innovatievraag bij ons in en samen met de PO-Raad ga je op zoek naar antwoorden binnen de huidige wet- en regelgeving. Tijdens OnderwijsInzicht kun je in gesprek met projectleider Anne Marie Klomp: “Ik ga graag met onderwijsprofessionals in gesprek die al eerste ideeën hebben over wat zij binnen hun school of schoolbestuur anders willen organiseren’’, zegt Klomp. ‘’Zij kunnen op OnderwijsInzicht met mij van gedachten wisselen om te kijken wat de PO-Raad voor hen kan betekenen.’’

Meer weten?

Onderwijs inzicht