Artikel 18 januari 2018

Samen op zoek naar een passend digitaal portfolio

Onderwerpen
Dossier

Op 7 november 2017 kwamen leraren, schoolleiders, bestuurders en leveranciers bijeen in de Ceciliakapel van conferentiehotel Kontakt der Kontinenten om te spreken over hoe een digitaal portfolio het onderwijs zo goed mogelijk kan ondersteunen. Een inspirerende bijeenkomst die veel positieve reacties losmaakte.

De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van deze versnellingsvraag. Basisschool de Verwondering uit Lent, Montessorischool de Amstel uit Amsterdam en Katholieke Basisschool de Driesprong uit Chaam ontdekten dat ze dezelfde vraag hadden. Ze waren op zoek naar een digitaal portfolio dat paste bij de onderwijsaanpak van hun eigen school. Elk van de drie scholen zocht naar een manier om de leerling meer invloed te geven op zijn leerproces. 

Miniatuurvoorbeeld

Klantreis in kaart

De drie scholen brachten hun ‘klantreis’ in kaart: ze maakten een user journey map waarop zij bij de verschillende onderdelen van het onderwijsproces de wensen en vragen voor een digitaal systeem formuleerden. Nu was het tijd om meer basisscholen te betrekken. herkennen zij zich in de ‘klantreis’ van de andere scholen? Welke wensen en vragen hebben zij bij de verschillende onderdelen van het onderwijsproces? En welke ‘pijnpunten’ zou ict nog kunnen oplossen?

Stap voor stap door de user story map 

Onder het toeziend oog van de geschilderde heiligen op de muren van de kapel, gingen de deelnemers in vier groepen met elkaar in gesprek. Aan elke tafel zaten ook twee leveranciers van digitale portfolio’s voor het onderwijs. Zij luisterden goed naar de wensen van de scholen en stelden vragen ter verheldering.

Al snel bleek dat het gesprek over digitaal portfolio, eigenlijk een gesprek is over de ideale vormgeving van het onderwijssysteem als geheel. Daarbij dachten de deelnemers gezamenlijk na over wat een digitaal portfolio nu wel en niet voor functionaliteiten zou moeten hebben. “De leerlingen uit mijn groep zijn vaak al trots op elke som die ze goed hebben gemaakt”, vertelde één van de aanwezige leraren. “Toch ga je niet elke som in een digitaal portfolio zetten. Op welk detailniveau rapporteer je dan wel terug? Dat is nog niet zo eenvoudig te bepalen.” Anderen vroegen zich af: kun je van hele jonge leerlingen wel vragen dat ze inzicht in hun eigen leerproces hebben? En als je het leerproces van een leerling wilt volgen, is het dan niet goed om ook de dingen die een leerling buíten school leert in het portfolio op te kunnen nemen? 

Tegelijkertijd kwamen er concrete wensen en vragen naar voren, waar leveranciers mee aan de slag konden. Hoe kun je bijvoorbeeld de totale ontwikkeling van een leerling volgen en het toch overzichtelijk houden voor leerling, leraar en ouders? Hoe zorg je dat leerlingen het portfolio met plezier invullen? Is het misschien mogelijk om er elementen van gamification aan toe te voegen?

De blik van de leveranciers 

Het slotwoord was aan de aanbieders van digitale portfolio’s. Zij vonden het interessant om naar de wensen en ideeën te luisteren van scholen die zij als voorlopers zien. “Je merkt al snel dat scholen zoeken naar een systeem dat meer is dan alleen een portfolio”, zei één van de leveranciers. “Ze koppelen daar bijvoorbeeld ook ouderbetrokkenheid aan, of een overzicht van leerdoelen.” “Uiteindelijk heeft iedere school zijn eigen set aan wensen en vragen”, stelde een ander. “Maar het mooie is dat je wel heel duidelijk ziet dat er overeenstemming is over waar het onderwijs naartoe moet: veel meer aansluiten bij de persoonlijke leerroute van de leerling. Daar doen we hier met zijn allen ons best voor.” 

Leveranciers die aanwezig waren op 7 november:

  • Bordfolio
  • Volution (Databyte)
  • Briter
  • Bloomwise
  • Social Schools
  • MijnRapportfolio (Synaxion)
  • Paragin
  • YepMedia

De input van de middag wordt verzameld, zodat de scholen samen de volgende stap kunnen zetten in de zoektocht naar een digitaal portfolio dat zo goed mogelijk aansluit bij het onderwijs dat zij willen geven. Ook andere scholen kunnen hier hun voordeel mee doen: het doel van de versnellingsvraag is om alle scholen een stap verder te helpen in hun onderwijsvisie en het concreet maken van hun behoefte aan ict-ondersteuning.