Artikel 2 januari 2018

Programma van Eisen leermiddelenmarkt

De PO-Raad en de VO-raad hebben in juni 2017 een nieuw Programma van Eisen (PVE) voor de leermiddelenmarkt gelanceerd. Met als doel de ontwikkeling van leermiddelen in goede banen te leiden. Dit instrument moet scholen helpen om gefundeerde keuzes te maken over welke (digitale) middelen zij inzetten. En om marktpartijen duidelijk te maken welke wensen scholen tegenwoordig hebben op het gebied van (digitaal) leermateriaal.

Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs geldt dat er behoefte is aan voldoende moderne leermiddelen. Vraag en aanbod komen echter in de praktijk vaak niet overeen. In het onderwijs aan nieuwkomers - waar gewerkt wordt met sterk verouderde leermiddelen omdat er niets anders beschikbaar is -  is dat misschien wel het pijnlijkst voelbaar.

PvE helpt nieuwkomersscholen

Het nieuwe PvE besteedt extra veel aandacht aan digitaal lesmateriaal, omdat dat flexibel en individueel onderwijs mogelijk maakt. Juist aan flexibiliteit en maatwerk is veel behoefte in het nieuwkomersonderwijs, waar kinderen met zoveel verschillende achtergronden en niveaus samenkomen. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe marktpartijen het beste kunnen omgaan met kleinere doelgroepen, zoals speciaal onderwijs en het nieuwkomersonderwijs. Zo staan er aanbevelingen in om materiaal samen met de scholen te ontwikkelen om tegemoet te kunnen komen aan specifieke criteria voor deze doelgroepen. 

Checklist

Het PvE bevat een handige checklist met criteria om leveranciers te beoordelen. Daarmee kunnen scholen gefundeerd het gesprek aan gaan met marktpartijen. De verwachting is daarom dat nieuwkomersscholen en basisscholen die nieuwkomers in de klas hebben, veel profijt hebben van het PvE.

Nieuwsgierig? Bekijk dan nu het Programma van Eisen.